Beleid en structuur

Voorzitter:
Dhr. A. Lubbers
De Vlier 1
9781 VM Bedum
Email: a_lubbers@planet.nl
Tel: 050-3015525

 

Secretaris:

Vacature

 

 

Penningmeester:
Mw. H. Sikkenga
Van Ketwich Verschuurlaan 29
9712 SE Groningen
Email: henny.debrug@kpnmail.nl
Tel: 06-52065212 (19.00-21.00 uur)

 Algemeen:
Mw. R. Lubbers
De Vlier 1
9781 VM Bedum
Email: reinazwaan@gmail.com
Tel: 050-3015525
Ledenadministratie:
Dhr. DJ. Stoter
Houtvester Jansenweg 2
9462 TB Gasselte
Email: administratie@debrugstadgroningen.nl
Tel: 06-55881864

Financiën

 

 

Algemeen:
Dhr. J. Sinnige
Bernardlaan 51
9744 EL Groningen
Email: jr.sinnige@outlook.com.
Tel: 050-5565048