Nieuwjaarsreceptie 2020

HET BESTUUR VAN DE BRUG REGIO STAD GRONINGEN NODIGT IEDEREEN UIT TOT HET BIJWONEN VAN DE NIEUWJAARSRECEPTIE.

Waar : In de Sinnigestee

Adres : Donderslaan 160 te Groningen,

Wanneer : 10 Januari 2020

Tijd : Van 19.00 uur tot 21.00 uur

Geef aan per mail voor 8 januari met hoeveel personen je komt:
E-mail adres : secretariaatdebruggroningen@gmail.com