Overslaan en naar de inhoud gaan
Dit formulier kan worden gebruikt voor nieuwe aanmeldingen of voor wijzigingen
Wat wilt u doorgeven?
Gegevens deelnemer
Geslacht
Contactpersoon
Factuur gegevens
Dit e-mail adres zal worden gebruikt om de factuur na toe te sturen.
Deelnemer zal gaan deelnemen aan de volgende activiteiten
Keuze activiteit
Overige (medische) informatie
Akkoord verklaring
Als Stichting de Brug Regio Stad Groningen de mail of inschrijfformulier heeft ontvangen, gaan wij er vanuit dat - je contact hebt gehad met de leidinggevende van de betreffende activiteit en met hem hebt afgesproken dat je als deelnemer daar gaat beginnen. - er medisch en financieel geen bezwaar is om deel te nemen aan gewenste activiteit(en). - de rekening steeds binnen 14 dagen na ontvangst betaald wordt.